stenen
nyproduktion

Stenen i Tvååker

Det nya bostadsområdet Stenen ligger i västra Tvååker, strax norr om Fastarpsvägen i höjd med Övrevi idrottsplats. Här bor du nära naturen, service och stadens nöjen. Stenen erbjuder ett boende i en lantlig miljö, där barn och vuxna kan kliva rakt ut i ett fantastiskt rekreationsområde med ängar, hagar och gärdsgårdar.

Om Tvååker

Tvååker är en tätort med cirka 3 000 invånare vid Varbergs södra avfart från motorvägen E6/E20, cirka 15 km sydost om Varberg. I Tvååker finns det förskola, skola, bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik och flera idrottsföreningar. Det nya området Stenen har bussförbindelse till både Varberg och Falkenberg.

Om hyresrätterna

I fyra tvåvåningshus erbjuder vi 38 hyresrätter med mycket god standard (1:or, 2:or och 3:or) som stod färdiga i maj 2019. Husen har en gestaltning som knyter an till ladans form, med en utsträckt huskropp. Den rena formen kompletteras med balkonger, uteplatser och trappor. Husen harr sadeltak och fasader i naturnära färger.

Fastigheterna har tekniska funktioner för att minska elförbrukningen och förses med fjärrvärme i kombination med solceller och grön el.